Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:105 · Visa fulltext
Lag (2005:105) om säkerhetsrätt i försäkringsersättning
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160