Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:426 · Visa fulltext
Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266, EGTL302/2000 s57
CELEX-nr: 32000L0079
Ändring, SFS 2008:300
Rubrik: Lag (2008:300) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195
Ändring, SFS 2010:1571
Rubrik: Lag (2010:1571) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6, 7, 8 §§; ny 13 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2013:613
Rubrik: Lag (2013:613) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 7, 10 §§; nya 10 a, 10 b, 10 c, 10 d §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2014:740
Rubrik: Lag (2014:740) om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262