Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2005:377 · Visa fulltext
Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Departement: Finansdepartementet V
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:142, bet. 2004/05:FiU27, rskr. 2004/05:264, EUTL96/2003 s16, EUTL336/2003, s33
CELEX-nr: 32003L006, 32003R2273
Upphävd: 2017-02-01
Ändring, SFS 2007:372
Rubrik: Lag (2007:372) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:65, bet. 2006/07:FiU17, rskr. 2006/07:187, EUTL96/2003 s16, EUTL336/2003 s33
CELEX-nr: 32003L006, 32003R2273
Ändring, SFS 2007:564
Rubrik: Lag (2007:564) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 10, 18 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211, EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031
Ändring, SFS 2010:1862
Rubrik: Lag (2010:1862) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 17 a §
Ikraft: 2011-03-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:17, bet. 2010/11:FiU15, rskr. 2010/11:56
Ändring, SFS 2011:516
Rubrik: Lag (2011:516) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2012:194
Rubrik: Lag (2012:194) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 17 §; ny 17 b §
Ikraft: 2012-05-15
Förarbeten: Prop. 2011/12:70, bet. 2011/12:FiU38, rskr. 2011/12:184, EUTL331/2010 s120, EUTL96/2003 s16
CELEX-nr: 32010L0078, 32003L0006
Ändring, SFS 2013:386
Rubrik: Lag (2013:386) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ny 9 a §
Ikraft: 2013-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:122, bet. 2012/13:NU18, rskr. 2012/13:248, EUTL326/2011 s1
CELEX-nr: 32011R1227
Ändring, SFS 2016:718
Rubrik: Lag (2016:718) om ändring i lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2016-07-03
Förarbeten: Prop. 2015/16:120, bet. 2015/16:FiU36, rskr. 2015/16:272, direktiv 2014/57/EU
Ändring, SFS 2016:1307
Omfattning: upph.