Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:575 · Visa fulltext
Lag (2004:575) om europabolag
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2004-10-08
Förarbeten: Prop. 2003/04:112, bet. 2003/04:LU26, rskr. 2003/04:225, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2005:680
Rubrik: Lag (2005:680) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 10, 12 §§
Ikraft: 2005-10-07
Förarbeten: Prop. 2004/05:128, bet. 2004/05:LU24, rskr. 2004/05:270
Ändring, SFS 2005:935
Rubrik: Lag (2005:935) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 5, 6, 7, 9, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:570
Rubrik: Lag (2006:570) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:186, bet. 2005/06:LU31, rskr. 2005/06:326
Ändring, SFS 2006:598
Rubrik: Lag (2006:598) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 6, 7, 8, 23, 32 §§; nya 5 a, 9 a, 26 a §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a, 26 a §§
Ikraft: 2006-08-18 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:LU30, rskr. 2005/06:277
Ändring, SFS 2006:740
Rubrik: Lag (2006:740) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2008:8
Rubrik: Lag (2008:8) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 5 a, 6, 9 a, 15, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 5 a, 9 a §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §
Ikraft: 2008-02-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:15, bet. 2007/08:CU4, rskr. 2007/08:121
Ändring, SFS 2009:712
Rubrik: Lag (2009:712) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: upph. 5 a §, rubr. närmast före 5 a §; ändr. 6, 32 §§
Ikraft: 2009-07-15 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38, rskr. 2008/09:298
Ändring, SFS 2010:694
Rubrik: Lag (2010:694) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:208, bet. 2009/10:CU22, rskr. 2009/10:346
Ändring, SFS 2010:1508
Rubrik: Lag (2010:1508) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 26 a §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:235, bet. 2010/11:CU3, rskr. 2010/11:39
Ändring, SFS 2010:2068
Rubrik: Lag (2010:2068) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: nuvarande 9 a § betecknas 9 b §; ändr. 1, 6, 7, 9, 15, 16, 26 a, 32 §§, rubr. närmast före 9 a § sätts närmast före 9 b §; ny 9 a §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62, EGTL294/2001 s1
CELEX-nr: 32001R2157
Ändring, SFS 2011:770
Rubrik: Lag (2011:770) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280
Ändring, SFS 2013:734
Rubrik: Lag (2013:734) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 28, 32 §§, rubr. närmast före 28 §
Ikraft: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:166, bet. 2012/13:CU22, rskr. 2013/14:1
Ändring, SFS 2014:544
Rubrik: Lag (2014:544) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2014-08-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:86, bet. 2013/14:CU26, rskr. 2013/14:293
Ändring, SFS 2016:217
Rubrik: Lag (2016:217) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 32 §; ny 33 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2018:1681
Rubrik: Lag (2018:1681) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 3, 32 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2019:758
Rubrik: Lag (2019:758) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2019-12-15
Förarbeten: Prop. 2018/19:158, bet. 2019/20:FiU12, rskr. 2019/20:27
Ändring, SFS 2020:397
Rubrik: Lag (2020:397) om ändring i lagen (2004:575) om europabolag
Omfattning: ändr. 7, 9 a, 15, 26 a §§, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:138, bet. 2019/20:FiU40, rskr. 2019/20:248