Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:368 · Visa fulltext
Förordning (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2004-07-01
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2004:709
Rubrik: Förordning (2004:709) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 10, 11 §§
Ikraft: 2004-10-08
Ändring, SFS 2005:89
Rubrik: Förordning (2005:89) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-04-01
Ändring, SFS 2006:916
Rubrik: Förordning (2006:916) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2006-08-18
Ändring, SFS 2006:1294
Rubrik: Förordning (2006:1294) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:586
Rubrik: Förordning (2007:586) om ändring i förordningen (2004:368) med instruktion för Bolagsverket
Omfattning: ändr. 1, 11 §§
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: EUTL145/2004 s1, EUTL114/2006 s60
CELEX-nr: 32004L0039, 32006L0031
Ändring, SFS 2007:1110
Omfattning: upph.