Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:331 · Visa fulltext
Förordning (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2010:766
Rubrik: Förordning (2010:766) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 2010-08-01
Ändring, SFS 2017:670
Rubrik: Förordning (2017:670) om ändring i förordningen (2004:331) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2017-08-01
Ändring, SFS 2018:336
Rubrik: Förordning (2018:336) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: upph. 7, 8 §§; ändr. 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1830
Rubrik: Förordning (2018:1830) om ändring i förordningen (2004:331) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2019-01-01