Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1266 · Visa fulltext
Förordning (2004:1266) om instruktion för Åklagarmyndigheten
Departement: Justitiedepartementet Å
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Upphävd: 2008-01-01
Ändring, SFS 2006:1411
Rubrik: Förordning (2006:1411) om ändring i förordningen (2004:1266) med instruktion för Åklagarmyndigheten
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2007:971
Omfattning: upph.