Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1199 · Visa fulltext
Lag (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:18, bet. 2004/05:MJU5, rskr. 2004/05:43, EUTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32003L0087
Ändring, SFS 2006:643
Rubrik: Lag (2006:643) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 3 kap 2 §, 9 kap 3 §; nuvarande 3 kap 1 §, betecknas 3 kap 2 §; ändr. 1 kap 1, 2 §§, 2 kap 1, 2, 5, 6, 9, 10 §§, den nya 3 kap 2 §, 3 kap 3, 4, 6 §§, 4 kap 1, 2, 9, 12, 14, 15, 16 §§, 6 kap 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap 1, 8 §§, 9 kap 1, 2 §§, rubr. närmast före 4 kap, rubr. närmast före 3 kap 1§ sätts närmast före den nya 3 kap 2 §; nya 1 kap 3 §, 3 kap 1 §, 5 kap 2 a §, 8 kap 5 a §, rubr. närmast före 3 kap 1 §, övergångsbest. p 4
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:184, bet. 2005/06:MJU15, rskr. 2005/06:343, EUTL275/2003 s32, EUTL338/2004 s18, EUTL49/2004 s1, EUTL386/2004 s1
CELEX-nr: 32003L0087, 32004L0101, 32004D0280, 32003R2216
Ändring, SFS 2009:685
Rubrik: Lag (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 3 kap. 7 §, 5 kap. 2, 4 §§, rubr. närmast före 5 kap. 4 §; nuvarande 5 kap. 2 a § betecknas 5 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 6 §§, 4 kap. 20 §, 5 kap. 1, 3 §§, 6 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 1, 10 §§, 9 kap. 1 §, rubr. till 2 kap., rubr. närmast före 3 kap. 2 §; nya 1 kap. 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 2 e, 2 f, 2 g, 4 §§, 2 kap. 12, 13, 14, 15, 16 §§, 3 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, 8 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 12, 16 §§
Ikraft: 2009-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:147, bet. 2008/09:MJU26, rskr. 2008/09:254, EUTL8/2009 s3, EUTL275/2003 s32, EUTL386/2004 s1, EUTL49/2004 s1, EUTL293/2008 s3
CELEX-nr: 32008L0101, 32003L0087, 32004R2216, 32004D0280, 32008R1008
Ändring, SFS 2009:1324
Rubrik: Lag (2009:1324) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 2 kap. 2 §; ändr. 1 kap. 1, 2 b, 2 d §§, 2 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, 3 kap. 2, 3, 4, 5, 6 §§, 4 kap. 3, 20 §§, 5 kap. 2 §, 8 kap. 1, 6 §§, rubr. till 2, 3, 5 kap., rubr. närmast före 3 kap. 2 §, nya 2 kap. 9 a §, 9 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 9 a §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90, EUTL140/2009 s63, EUTL275/2003 s32
CELEX-nr: 32009L0029, 32003L0087
Ändring, SFS 2009:1325
Rubrik: Lag (2009:1325) om ändring i lagen (2009:685) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §; ny p 4 övergångsbest. till 2009:685
Förarbeten: Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU 11, rskr. 2009/10:90
Ändring, SFS 2010:941
Rubrik: Lag (2010:941) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 9 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2011:794
Rubrik: Lag (2011:794) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 5 kap. 1 §
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272, EUTL218/2008 s30
CELEX-nr: 32008R0765
Ändring, SFS 2011:1103
Rubrik: Lag (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 4 kap. 6, 12, 13 §§, 8 kap. 9 §, rubr. närmast före 4 kap. 11 §; ändr. 1 kap. 2, 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 7, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §, 6 kap. 2 §; nya 4 kap. 6, 20 a §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:151, bet. 2011/12:MJU4, rskr. 2011/12:12, EUTL270/2010 s1
CELEX-nr: 32010R0920
Ändring, SFS 2012:344
Rubrik: Lag (2012:344) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 9 kap. 1 §; nya 7 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 9 kap. 1 a §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238, EUTL302/2010 s1
CELEX-nr: 32010R1031
Ändring, SFS 2012:345
Rubrik: Lag (2012:345) om ändring i lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 9 kap. 1 § i 2011:1103
Förarbeten: Prop. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238
Ändring, SFS 2012:507
Rubrik: Förordning (2012:507) om ikraftträdande av lagen (2011:1103) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1103 vad avser 1 kap. 2 e §, 4 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 a §§, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 7, 9, 10, 11, 12 §§, 9 kap. 1 §, rubr. närmast före 4 kap. 1, 11 §§, 6 kap. 2 §
Ändring, SFS 2012:906
Rubrik: Lag (2012:906) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ny 6 kap. 1 b §
Ikraft: 2013-01-07
Förarbeten: Prop. 2012/13:17, bet. 2012/13:MJU4, rskr. 2012/13:55, EUTL140/2009 s63
CELEX-nr: 32009L0029
Ändring, SFS 2014:79
Rubrik: Lag (2014:79) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 2 kap. 16 §
Ikraft: 2014-03-25
Förarbeten: Prop. 2013/14:39, bet. 2013/14:MJU15, rskr. 2013/14:149
Ändring, SFS 2015:367
Rubrik: Lag (2015:367) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 4 kap. 4, 10 §§; ändr. 1 kap. 2, 2 d, 2 e, 2 f §§, 2 kap. 13, 14, 15 §§, 3 kap. 4 a §, 4 kap. 1, 2, 6, 8, 19, 20, 20 a §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1, 2, 3 §§, 8 kap. 1, 8, 8 a §§, 9 kap. 1 §; nya 3 kap. 4 b §, 4 kap. 4 §, 8 kap. 5 b §, rubr. närmast före 4 kap. 4 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:70. bet. 2014/15:MJU14, rskr. 2014/15:203, direktiv 2003/87/EG
Ändring, SFS 2015:441
Rubrik: Lag (2015:441) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 7 kap. 8 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2016:59
Rubrik: Lag (2016:59) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 4 februari 2016.
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Ändring, SFS 2016:569
Rubrik: Lag (2016:569) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: ändr. 4 kap. 5 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2016:1312
Rubrik: Lag (2016:1312) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; utfärdad den 20 december 2016.
Omfattning: ändr. 8 kap. 1 a, 1 c, 1 d §§
Ikraft: 2017-02-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119
Ändring, SFS 2017:692
Rubrik: Lag (2017:692) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 7 kap. 6, 10, 11 §§, 8 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 9 kap. 1 a §; ändr. 7 kap. 8 §, 9 kap. 1 §
Ikraft: 2018-01-03
Förarbeten: Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353
Ändring, SFS 2018:313
Rubrik: Lag (2018:313) om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter
Omfattning: upph. 8 kap. 11 §; ändr. 4 kap. 15, 19 §§, rubr. närmast efter 8 kap. 8 a §
Ikraft: 2018-05-25