Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:100 · Visa fulltext
Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2007:672
Rubrik: Förordning (2007:672) om ändring i förordninge (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 11 §§
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2009:1526
Rubrik: Förordning (2009:1526) om ändring i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 1 a, 1 b, 6 a, 8 a, 10 a §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2010-02-01
Ändring, SFS 2010:356
Rubrik: Förordning (2010:356) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
Omfattning: ändr. 1 b §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2011:38
Rubrik: Förordning (2011:38) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 2011-03-01
Ändring, SFS 2015:569
Rubrik: Förordning (2015:569) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för sådant avhjälpande
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; nuvarande 1 a, 1 b, 10 b §§ betecknas 1 b, 1 c, 10 c §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13 §§, rubr. närmast före 13 §, rubr. närmast före 1 a § sätts närmast före 1 b §; nya 1 a, 1 d, 10 b §§, rubr. närmast före 1 d §
Ikraft: 2015-10-20
Ändring, SFS 2016:699
Rubrik: Förordning (2016:699) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
Omfattning: ändr. 8, 8 a §§
Ikraft: 2016-07-01
Ändring, SFS 2018:1003
Rubrik: Förordning (2018:1003) om ändring i förordningen (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-07-01