Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:872 · Visa fulltext
Förordning (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2004-12-07 överg.best.
Upphävd: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:182
Rubrik: Förordning (2007:182) om upphävande av förordningen (2004:872) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt inom förskolan
Omfattning: upph.