Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:770 · Visa fulltext
Förordning (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Departement: Infrastrukturdepartementet RSED DF
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2005:863
Rubrik: Förordning (2005:863) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2012:543
Rubrik: Förordning (2012:543) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ny 5 §
Ikraft: 2012-09-01
Ändring, SFS 2012:544
Rubrik: Förordning (2012:544) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§; ny bil.
Ikraft: 2012-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:784
Rubrik: Förordning (2013:784) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2013-12-01
Ändring, SFS 2013:870
Rubrik: Förordning (2013:870) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: upph. bil.; ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:360
Rubrik: Förordning (2018:360) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:1491
Rubrik: Förordning (2018:1491) om ändring i förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2018-09-01