Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:615 · Visa fulltext
Förordning (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:50, bet. 2002/03:UbU18, rskr. 2002/03:213, EGTL121/2001 s34-44
CELEX-nr: 32001L0020
Ändring, SFS 2007:1070
Rubrik: Förordning (2007:1070) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1474
Rubrik: Förordning (2007:1474) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2008-02-15
Ändring, SFS 2008:351
Rubrik: Förordning (2008:351) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. 20 §; nya 4 a, 4 b, 4 c, 13 §§, rubr. närmast före 4 a, 4 c, 13 §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2009:1224
Rubrik: Förordning (2009:1224) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-01-01
Ändring, SFS 2010:1774
Rubrik: Förordning (2010:1774) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2013:138
Rubrik: Förordning (2013:138) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113
Ändring, SFS 2013:925
Rubrik: Förordning (2013:925) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2012/13:99, utg.omr. 16, bet. 2012/13:FiU21, rskr. 2012/13:287
Ändring, SFS 2017:1328
Rubrik: Förordning (2017:1328) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2018-02-01
Ändring, SFS 2018:1880
Rubrik: Förordning (2018:1880) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 3 §, bil. 1; nuvarande bilaga 2 betecknas bil.; ändr. 1, 2, 4, 4 a, 4 b, 4 c, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:1145
Rubrik: Förordning (2019:1145) om ändring i förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 4 a §
Ikraft: 2020-01-01