Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:459 · Visa fulltext
Förordning (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003-08-01
Tidsbegränsad: 2011-07-01
Ändring, SFS 2007:116
Rubrik: Förordning (2007:116) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2008:1265
Rubrik: Förordning (2008:1265) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts.giltighet; ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2009-01-15