Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:306 · Visa fulltext
Förordning (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003-08-01
Tidsbegränsad: 2020-07-01
Ändring, SFS 2007:115
Rubrik: Förordning (2007:115) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2008:630
Rubrik: Förordning (2008:630) om ändring i förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:336
Rubrik: Förordning (2009:336) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2011:421
Rubrik: Förordning (2011:421) om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1, 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:387
Rubrik: Förordning (2015:387) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2016:407
Rubrik: Förordning (2016:407) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2017:621
Rubrik: Förordning (2017:621) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2018:198
Rubrik: Förordning (2018:198) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2019:259
Rubrik: Förordning (2019:259) om fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan
Omfattning: forts. giltighet