Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:234 · Visa fulltext
Förordning (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2006:159
Rubrik: Förordning (2006:159) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2018:1000
Rubrik: Förordning (2018:1000) om ändring i förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m.
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2018-07-01