Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:1223 · Visa fulltext
Lag (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Departement: Finansdepartementet B
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:107, bet. 2003/04:FiU8, rskr. 2003/04:39
Ändring, SFS 2004:443
Rubrik: Lag (2004:443) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2006:1385
Rubrik: Lag (2006:1385) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 1, 2 §§, 6 kap 3 §
Ikraft: 2007-02-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:5, bet. 2006/07:FiU7, rskr. 2006/07:10
Ändring, SFS 2007:561
Rubrik: Lag (2007:561) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 3 kap 2 §
Ikraft: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Ändring, SFS 2010:320
Rubrik: Lag (2010:320) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 4 kap. 3 §; nya 4 kap. 5, 6, 7, 8 §§, rubr. närmast före 4 kap. 5 §
Ikraft: 2010-06-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:132, bet. 2009/10:FiU34, rskr. 2009/10:229
Ändring, SFS 2011:459
Rubrik: Lag (2011:459) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 1 kap. 2 §, 3 kap. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-11-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234
Ändring, SFS 2013:104
Rubrik: Lag (2013:104) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2016:504
Rubrik: Lag (2016:504) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 3 kap. 8, 9 §§
Ikraft: 2016-06-21
Förarbeten: Prop. 2015/16:105, bet. 2015/16:FiU32, rskr. 2015/16:252
Ändring, SFS 2018:814
Rubrik: Lag (2018:814) om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer
Omfattning: ändr. 6 kap. 1 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327