Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2003:643 · Visa fulltext
Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Upphävd: 2012-01-01
Ändring, SFS 2011:1244
Omfattning: upph.