Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:760 · Visa fulltext
Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:15, bet. 2001/02:UbU4, rskr. 2001/02:98
Ändring, SFS 2007:424
Rubrik: Förordning (2007:424) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1779
Rubrik: Förordning (2010:1779) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:718
Rubrik: Förordning (2012:718) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:1177
Rubrik: Förordning (2013:1177) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2014-01-28
Ändring, SFS 2014:1300
Rubrik: Förordning (2014:1300) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 a §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:206
Rubrik: Förordning (2017:206) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2017-05-01
Ändring, SFS 2018:998
Rubrik: Förordning (2018:998) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ny 6 a §, rubr. närmast före 6 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1044
Rubrik: Förordning (2019:1044) om ändring i förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2020-01-01