Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:746 · Visa fulltext
Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2003-01-01
Ändring, SFS 2013:185
Rubrik: Förordning (2013:185) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§, rubr. närmast före 3 a, 3 b §§
Ikraft: 2013-06-01
Ändring, SFS 2018:1826
Rubrik: Förordning (2018:1826) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2019:343
Rubrik: Förordning (2019:343) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 2019-07-01
Ändring, SFS 2019:1043
Rubrik: Förordning (2019:1043) om ändring i förordningen (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2020-01-01