Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:61 · Visa fulltext
Förordning (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2004:730
Rubrik: Förordning (2004:730) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-10-15
Ändring, SFS 2005:853
Rubrik: Förordning (2005:853) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:1277
Rubrik: Förordning (2008:1277) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2015:14
Rubrik: Förordning (2015:14) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Omfattning: ny 3 §
Ikraft: 2015-03-01
Ändring, SFS 2018:392
Rubrik: Förordning (2018:392) om ändring i förordningen (2002:61) om behandling av personuppgifter i verksamhet med val
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2018-07-01