Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:375 · Visa fulltext
Förordning (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:801
Rubrik: Förordning (2003:801) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2006:195
Rubrik: Förordning (2006:195) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2006-05-08
Ändring, SFS 2014:1222
Rubrik: Förordning (2014:1222) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Omfattning: upph. 12 §; ändr. 4 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2019:1041
Rubrik: Förordning (2019:1041) om ändring i förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 4, 17 §§
Ikraft: 2020-01-01