Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:329 · Visa fulltext
Lag (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:88, bet. 2001/02:JuU17, rskr. 2001/02:224
Ändring, SFS 2002:448
Rubrik: Förordning (2002:448) om ikraftträdande av lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:740
Rubrik: Lag (2003:740) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 24, 28 §§§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:1173
Rubrik: Lag (2003:1173) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 9, 21 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2007:279
Rubrik: Lag (2007:279) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 24, 28 §§
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:34, bet. 2006/07:CU15, rskr. 2006/07:128
Ändring, SFS 2009:1282
Rubrik: Lag (2009:1282) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 1 §, rubr. närmast före 21 §; ny 22 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4, rskr. 2009/10:81.
Ändring, SFS 2011:1176
Rubrik: Lag (2011:1176) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2012-10-16 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2012:582
Rubrik: Förordning (2012:582) om ikraftträdande av lagen (2011:1176) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ikrafttr. av 2011:1176
Ändring, SFS 2014:640
Rubrik: Lag (2014:640) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 9, 32 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2015:107
Rubrik: Lag (2015:107) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2015-04-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110
Ändring, SFS 2017:130
Rubrik: Lag (2017:130) om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen
Omfattning: upph. rubr. närmast före 32 §; ny 31 a §, rubr. närmast före 31 a §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149