Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:287 · Visa fulltext
Förordning (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2018:995
Rubrik: Förordning (2018:995) om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2018-07-01