Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1022 · Visa fulltext
Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Departement: Finansdepartementet BA ToT
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:190, bet. 2002/03:KU12, rskr. 2002/03:22
Ändring, SFS 2003:265
Rubrik: Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:63, bet. 2002/03:FiU27, rskr. 2002/03:189
Ändring, SFS 2005:930
Rubrik: Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 1, 14 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2006:1566
Rubrik: Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2007-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:1, utg.omr. 2, bet. 2006/07:FiU2, rskr. 2006/07:80
Ändring, SFS 2007:89
Rubrik: Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007-04-01
Förarbeten: Framst. 2005/06:RRS28, bet. 2006/07:KU6, rskr. 2006/07:105
Ändring, SFS 2010:1420
Rubrik: Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4, 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Framst. 2009/10:RS4, bet. 2010/11:KU2, rskr. 2010/11:24
Ändring, SFS 2010:1430
Rubrik: Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: upph. 13 §; ändr 1 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29
Ändring, SFS 2018:813
Rubrik: Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2018:1906
Rubrik: Lag (2018:1906) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 7 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Framst. 2017/18:RS4, bet. 2018/19:KU4, rskr. 2018/19:19
Ändring, SFS 2019:29
Rubrik: Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019-04-01
Förarbeten: Framst. 2018/19:RS5, bet. 2018/19:KU14, rskr. 2018/19:128
Ändring, SFS 2019:912
Rubrik: Lag (2019:912) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48