Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:1012 · Visa fulltext
Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Upphävd: 2011-12-15
Ändring, SFS 2004:548
Rubrik: Förordning (2004:548) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: ny 3 kap 9 a §
Ikraft: 2004-07-01
Ändring, SFS 2004:640
Rubrik: Förordning (2004:640) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap. 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, 3 kap 10 §, 4 kap 17 §; ändring 1 kap 3, 7 §§, 2 kap 13, 16, 20 §§, 4 kap 6, 18, 19 §§
Ikraft: 2004-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:1183
Rubrik: Förordning (2005:1183) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 3 kap 9 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:988
Rubrik: Förordning (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap 12 §; ändr. 2 kap 2, 8, 9, 10, 11, 18 §§, 4 kap 6 §; nya 2 kap 2 a, 7 a, 7 b, 8 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22, rskr. 2005/06:313
Ändring, SFS 2006:1276
Rubrik: Förordning (2006:1276) om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: utgår första delsatsen, 2 kap 2, 2 a, 7 a, 7 b, 8, 10, 11, 18 §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. i 2006:988; ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2006:988
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 16, bet. 2006/07:UbU3, rskr. 2006/07:8
Ändring, SFS 2006:1277
Rubrik: Förordning (2006:1277) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap 8 a §; ändr. 2 kap 9 §, 4 kap 3, 4, 6, 9, 16 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:148 och 2006/07:1, utg. omr. 16, bet. 2005/06:UbU22 och 2006/07:UbU3, rskr. 2005/06:313 och 2006/07:8
Ändring, SFS 2008:120
Rubrik: Förordning (2008:120) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 7, 10 §§
Ikraft: 2008-05-01
Ändring, SFS 2008:628
Rubrik: Förordning (2008:628) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 3 kap 6 §; ändr. 4 kap 9, 11 §§
Ikraft: 2008-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:134
Rubrik: Förordning (2009:134) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: upph. 2 kap. 20 §, 3 kap. 9 §, 4 kap. 14 §, rubr. närmast före 2 kap. 20 §; ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2 §, 3 kap. 2, 7 §§, 4 kap. 3 §, 5 kap. 1 §
Ikraft: 2009-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:254
Rubrik: Förordning (2010:254) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2010-06-28
Ändring, SFS 2011:561
Rubrik: Förordning (2011:561) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 19 §§, 4 kap. 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2011:1108
Omfattning: upph.