Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:989 · Visa fulltext
Förordning (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid förvaltningsrätt
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2002-01-01
Tidsbegränsad: 2012-01-01
Ändring, SFS 2003:85
Rubrik: Förordning (2003:85) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid Länsrätten i Skåne län
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §
Ikraft: 2003-04-01
Ändring, SFS 2003:328
Rubrik: Förordning (2003:328) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: forts. giltighet; upph. 2 §; ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 2003-07-01
Ändring, SFS 2003:873
Rubrik: Förordning (2003:873) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2004:652
Rubrik: Förordning (2004:652) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-09-01
Ändring, SFS 2004:1221
Rubrik: Förordning (2004:1221) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:136
Rubrik: Förordning (2005:136) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-05-01
Ändring, SFS 2005:587
Rubrik: Förordning (2005:587) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:673
Rubrik: Förordning (2005:673) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: forts. giltighet; ändr. 1 §
Ikraft: 2005-11-01
Ändring, SFS 2005:767
Rubrik: Förordning (2005:767) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2006-01-03
Ändring, SFS 2006:91
Rubrik: Förordning (2006:91) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2007:649
Rubrik: Förordning (2007:649) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: upph. 3 a §, ändr. 3 §
Ikraft: 2007-08-01
Ändring, SFS 2007:823
Rubrik: Förordning (2007:823) om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: forts. giltighet
Ändring, SFS 2009:32
Rubrik: Förordning (2009:32) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-03-01
Ändring, SFS 2009:1401
Rubrik: Förordning (2009:1401) om fortsatt giltighet av förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: forts.giltighet
Ändring, SFS 2009:1402
Rubrik: Förordning (2009:1402) om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2010-02-15