Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:741 · Visa fulltext
Förordning (2001:741) om vissa gemenskapskrav som rör buller
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2001-11-01
Förarbeten: EGTL162/2000 s1
CELEX-nr: 32000L0014
Upphävd: 2002-01-01
Ändring, SFS 2001:1084
Omfattning: upph.