Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:724 · Visa fulltext
Viltskadeförordning (2001:724)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1362
Rubrik: Förordning (2006:1362) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2007-01-01
Ändring, SFS 2009:1264
Rubrik: Förordning (2009:1264) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 9, 13 §§
Ikraft: 2009-12-15
Ändring, SFS 2013:1098
Rubrik: Förordning (2013:1098) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Ändring, SFS 2015:841
Rubrik: Förordning (2015:841) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: ändr. 11, 13 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2016:865
Rubrik: Förordning (2016:865) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: nya 11 a, 11 b, 11 c §§
Ikraft: 2016-10-01
Ändring, SFS 2017:920
Rubrik: Förordning (2017:920) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: ny 11 d §
Ikraft: 2017-12-01
Ändring, SFS 2018:993
Rubrik: Förordning (2018:993) om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2018-07-01