Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:710 · Visa fulltext
Förordning (2001:710) om biverkningsregister angående läkemedel hos Läkemedelsverket
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-10-01
Upphävd: 2006-05-01
Ändring, SFS 2006:272
Omfattning: upph.