Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:706 · Visa fulltext
Förordning (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 2001-10-01
Upphävd: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:262
Rubrik: Förordning (2018:262) om upphävande av förordningen (2001:706) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador
Omfattning: upph.