Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:558 · Visa fulltext
Lag (2001:558) om vägtrafikregister
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Upphävd: 2019-07-01
Ändring, SFS 2002:582
Rubrik: Lag (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13, 17, 18, 26 §§
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280
Ändring, SFS 2002:805
Rubrik: Lag (2002:805) om ändring i lagen (2002:582) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13, 18 §§, ikrafttr.best. till 2002:582
Förarbeten: Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Ändring, SFS 2002:806
Rubrik: Lag (2002:806) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13, 18 §§
Ikraft: 2003-05-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Ändring, SFS 2002:807
Rubrik: Lag (2002:807) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 19, 23, 24, 28 §§
Ikraft: 2002-12-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:183, bet. 2002/03:TU2, rskr. 2002/03:12
Ändring, SFS 2004:367
Rubrik: Lag (2004:367) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:83, bet. 2003/04:TU11, rskr. 2003/04:228, EGTL370/1985 s8
CELEX-nr: 31985R3821
Ändring, SFS 2004:466
Rubrik: Lag (2004:466) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2004:635
Rubrik: Lag (2004:635) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:145, bet. 2003/04:SkU35, rskr. 2003/04:265
Ändring, SFS 2006:239
Rubrik: Lag (2006:239) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12, 13, 17 §§
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:303
Rubrik: Lag (2006:303) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 19 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:108, bet. 2005/06:TU9, rskr. 2005/06:221
Ändring, SFS 2006:558
Rubrik: Lag (2006:558) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ny 4 a §
Ikraft: 2006-10-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr 2005/06:328
Ändring, SFS 2007:165
Rubrik: Lag (2007:165) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2007-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:40, bet. 2006/07:MJU8, rskr. 2006/07:131
Ändring, SFS 2007:1159
Rubrik: Lag (2007:1159) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:10, bet. 2007/08:TU3, rskr. 2007/08:38
Ändring, SFS 2008:1376
Rubrik: Lag (2008:1376) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6, 7, 9, 13, 31, 33, 35 §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Ändring, SFS 2009:124
Rubrik: Lag (2009:124) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2009-04-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179
Ändring, SFS 2009:227
Rubrik: Lag (2009:227) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13, 18, 26 §§
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: Prop. 2008/09:107, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188, EUTL263/2007 s1
CELEX-nr: 32007L0046
Ändring, SFS 2009:1360
Rubrik: Lag (2009:1360) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85, EUTL102/2006 s1
CELEX-nr: 32006R0561
Ändring, SFS 2010:17
Rubrik: Lag (2010:17) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:157
Ändring, SFS 2010:40
Rubrik: Lag (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:32, bet. 2009/10:TU8, rskr. 2009/10:161
Ändring, SFS 2010:95
Rubrik: Lag (2010:95) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:59, bet. 2009/10:TU9, rskr. 2009/10:183
Ändring, SFS 2010:488
Rubrik: Lag (2010:488) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:209, bet. 2009/10:TU23, rskr. 2009/10:298
Ändring, SFS 2010:502
Rubrik: Lag (2010:502) om ändring i lagen (2010:40) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 § i 2010:40
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:503
Rubrik: Lag (2010:503) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295
Ändring, SFS 2010:1565
Rubrik: Lag (2010:1565) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:30, bet. 2010/11:TU6, rskr. 2010/11:59
Ändring, SFS 2011:907
Rubrik: Lag (2011:907) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 8 §§
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:129, bet. 2010/11:JuU15, rskr. 2010/11:302, EGTL370/1985 s8, EUTL102/2006 s1
CELEX-nr: 31985R3821, 32006R0561
Ändring, SFS 2012:219
Rubrik: Lag (2012:219) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6, 27 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2012-05-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071
Ändring, SFS 2014:56
Rubrik: Lag (2014:56) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2014-03-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147
Ändring, SFS 2014:1021
Rubrik: Lag (2014:1021) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:223, bet. 2013/14:TU18, rskr. 2013/14:375
Ändring, SFS 2015:789
Rubrik: Lag (2015:789) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 8 §; ny 5 a §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:143, bet. 2015/16:TU3, rskr. 2015/16:45
Ändring, SFS 2015:792
Rubrik: Lag (2015:792) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 12, 13 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44
Ändring, SFS 2016:277
Rubrik: Lag (2016:277) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2018:628
Rubrik: Lag (2018:628) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:198, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314
Ändring, SFS 2018:1123
Rubrik: Lag (2018:1123) om ändring i lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: ändr. 5, 6, 8 §§
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:239, bet.2017/18:TU17, rskr. 2017/18:384
Ändring, SFS 2019:371
Rubrik: Lag (2019:371) om upphävande av lagen (2001:558) om vägtrafikregister
Omfattning: upph.
Ikraft: 2019-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:33, bet. 2018/19:TU12, rskr. 2018/19:241