Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:554 · Visa fulltext
Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Departement: Miljödepartementet
Ikraft: 2001-09-01 överg.best.
Förarbeten: EGTL222/1978 s1, EGTL377/1991 s48, EGTL281/1979 s47
CELEX-nr: 31978L0659, 31991L0692, 31979L0923
Ändring, SFS 2006:1140
Rubrik: Förordning (2006:1140) om ändring i förordningen (2001:554) om miljövkalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: rubr. närmast före 2 § sätts närmast före 3 §; ändr. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15 §§, bil. 1, 2; omtryck
Ikraft: 2006-11-01
Förarbeten: EGTL222/1978 s1, EUTL122/2003 s36, EGTL281/1979 s47, EGTL377/1991 s48
CELEX-nr: 31978L0659, 32003R0807, 31979L0923, 31991L0692
Ändring, SFS 2010:1192
Rubrik: Förordning (2010:1192) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 15 §, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2010-12-21
Ändring, SFS 2011:632
Rubrik: Förordning (2011:632) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2015:242
Rubrik: Förordning (2015:242) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 2, 10, 12 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 10 a, 10 b, 12 a §§, rubr. närmast före 13, 14 §§
Ikraft: 2015-06-09
Ändring, SFS 2018:2108
Rubrik: Förordning (2018:2108) om ändring i förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 9 §§
Ikraft: 2019-01-11