Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:531 · Visa fulltext
Förordning (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ikraft: 2001-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100 utg.omr. 18, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Upphävd: 2019-01-01
Ändring, SFS 2002:55
Rubrik: Förordning (2002:55) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 2002-04-01
Ändring, SFS 2002:668
Rubrik: Förordning (2002:668) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: ändr. 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2002-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:100, utg.omr. 18, bet. 2001/02:FiU21, rskr. 2001/02:326
Ändring, SFS 2003:507
Rubrik: Förordning (2003:507) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för nybyggnad av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15, 16 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2003-08-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:98, bet. 2002/03:BoU9, rskr. 2002/03:215
Ändring, SFS 2004:91
Rubrik: Förordning (2004:91) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: ändr. 7, 7 a §§
Ikraft: 2004-04-01
Ändring, SFS 2004:620
Rubrik: Förordning (2004:620) om ändring i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2003/04:100, bet. 2003/04:FiU21, rskr. 2003/04:273
Ändring, SFS 2018:1606
Rubrik: Förordning (2018:1606) om upphävande av förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist
Omfattning: upph.