Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:185 · Visa fulltext
Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:1184
Rubrik: Lag (2001:1184) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2003:736
Rubrik: Lag (2003:736) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2005:790
Rubrik: Lag (2005:790) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-12-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:164, bet. 2005/06:SkU3, rskr. 2005/06:12
Ändring, SFS 2006:734
Rubrik: Lag (2006:734) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:467
Rubrik: Lag (2007:467) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2009:495
Rubrik: Lag (2009:495) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:103
Rubrik: Lag (2010:103) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 1 §; nya 1 kap. 4 a §, 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189, EGTL253/1993 s1
CELEX-nr: 31993R2454
Ändring, SFS 2016:276
Rubrik: Lag (2016:276) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: upph. 2 kap. 8 a §, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §; ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:780
Rubrik: Lag (2016:780) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2016:885
Rubrik: Lag (2016:885) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7
Ändring, SFS 2017:449
Rubrik: Lag (2017:449) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU28, rskr. 2016/17:269
Ändring, SFS 2018:231
Rubrik: Lag (2018:231) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1, 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §; ny 3 kap. 1 §, rubr. närmast före 3 kap. 1 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2018:1705
Rubrik: (2018:1705) om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 5 §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10