Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:17 · Visa fulltext
Förordning (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2001-03-01 överg.best.
Upphävd: 2010-07-01
Ändring, SFS 2002:944
Rubrik: Förordning (2002:944) om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2003-05-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1136
Rubrik: Förordning (2008:1136) om ändring i förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:439
Rubrik: Förordning (2010:439) om upphävande av förordningen (2001:17) om förrättningsavgifter för vissa besiktningsorgan på fordonsområdet
Omfattning: upph.