Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:151 · Visa fulltext
Lag (2001:151) om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
Departement: Finansdepartementet KL
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:42, bet. 2000/01:KU16, rskr. 2000/01:162
Upphävd: 2009-03-01
Ändring, SFS 2009:47
Omfattning: upph.