Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:181 · Visa fulltext
Lag (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176
Ändring, SFS 2001:327
Rubrik: Lag (2001:327) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §, 2 kap 2, 3, 10 §§
Förarbeten: Prop. 2000/01:117, bet. 2000/01:SkU27, rskr. 2000/01:238
Ändring, SFS 2001:1182
Rubrik: Lag (2001:1182) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §; ny 1 kap 1 a §, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123
Ändring, SFS 2002:431
Rubrik: Lag (2002:431) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2003:670
Rubrik: Lag (2003:670) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i skatteförvaltningens beskattningsverksamhet
Omfattning: upph. 2 kap 7 §; ändr. författningsrubr., 1 kap 1, 4, 5, 6, 2 kap 5, 14 §§, 3 kap 4 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:1347
Rubrik: Lag (2004:1347) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 12 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134
Ändring, SFS 2005:265
Rubrik: Lag (2005:265) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 5 §
Ikraft: 2005-06-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:99, bet. 2004/05:SkU28, rskr. 2004/05:235
Ändring, SFS 2005:1116
Rubrik: Lag (2005:1116) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:31, bet. 2005/06:SkU11, rskr. 2005/06:97
Ändring, SFS 2006:583
Rubrik: Lag (2006:583) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §; ny 2 kap 7 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:169, bet. 2005/06:SkU29, rskr. 2005/06:349
Ändring, SFS 2006:732
Rubrik: Lag (2006:732) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:329
Rubrik: Lag (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 1, 4 §§, 2 kap 3, 7, 8 §§
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:99, bet. 2006/07:SkU17, rskr. 2006/07:178
Ändring, SFS 2007:466
Rubrik: Lag (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:468
Rubrik: Lag (2007:468) om ändring i lagen (2007:466) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 § i 2007:466
Förarbeten: Bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Ändring, SFS 2007:1281
Rubrik: Lag (2007:1281) om ändring i lagen (2007:468) om ändring i lagen (2007:329) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap 8 § i 2007:468
Förarbeten: Prop. 2007/08:21, bet. 2007/08:SkU5, rskr. 2007/08:41
Ändring, SFS 2008:970
Rubrik: Lag (2008:970) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap 5 §; ny 2 kap 8 a §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:160, bet. 2008/09:KU2, rskr. 2008/09:28
Ändring, SFS 2009:491
Rubrik: Lag (2009:491) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:1508
Rubrik: Lag (2009:1508) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18, rskr. 2009/10:121
Ändring, SFS 2011:531
Rubrik: Lag (2011:531) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:78, bet. 2010/11:SkU30, rskr. 2010/11:240
Ändring, SFS 2011:1406
Rubrik: Lag (2011:1406) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2012:775
Rubrik: Lag (2012:775) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8, 12 §§; ny 2 kap. 4 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:155, bet. 2012/13:SkU2, rskr. 2012/13:5
Ändring, SFS 2012:845
Rubrik: Lag (2012:845) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 3 kap. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §; ny 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr.2012/13:76, EUTL64/2011 s1
CELEX-nr: 32011L0016
Ändring, SFS 2013:645
Rubrik: Lag (2013:645) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:125, bet. 2012/13:SfU8, rskr. 2012/13:274, EUTL168/2009 s24
CELEX-nr: 32009L0052
Ändring, SFS 2013:963
Rubrik: Lag (2013:963) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Ändring, SFS 2014:1477
Rubrik: Lag (2014:1477) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 2, 3 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:901
Rubrik: Lag (2015:901) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 2, 3, 10 §§
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:28, prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU10, rskr. 2015/16:67
Ändring, SFS 2016:684
Rubrik: Lag (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §, 2 kap. 8 §
Ikraft: 2016-11-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235
Ändring, SFS 2016:777
Rubrik: Lag (2016:777) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 §
Ikraft: 2016-08-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:167, bet. 2015/16:JuU31, rskr. 2015/16:314
Ändring, SFS 2016:913
Rubrik: Lag (2016:913) om ändring i lagen (2016:684) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 5 § i 2016:684
Förarbeten: Bet. 2016/17:JuU4, rskr. 2016/17:13
Ändring, SFS 2016:1084
Rubrik: Lag (2016:1084) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:183
Rubrik: Lag (2017:183) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2017:388
Rubrik: Lag (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: nya 2 kap. 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:58, bet. 2016/17:SkU21, rskr. 2016/17:256
Ändring, SFS 2017:454
Rubrik: Lag (2017:454) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §, 2 kap. 7 §
Ikraft: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:89, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270
Ändring, SFS 2017:1214
Rubrik: Lag (2017:1214) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2018:228
Rubrik: Lag (2018:228) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: upph. 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, rubr. närmast före 3 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 2, 3, 4, 5, 7 §§, 2 kap. 14 §, 3 kap. 2 a §, rubr. närmast före 1 kap. 2 §, 3 kap. 2 a §; ny 3 kap. 3 §, rubr. närmast före 3 kap. 3 §
Ikraft: 2018-05-25 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:95, bet. 2017/18:SkU15, rskr. 2017/18:234
Ändring, SFS 2018:700
Rubrik: Lag (2018:700) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319
Ändring, SFS 2018:723
Rubrik: Lag (2018:723) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:185, bet. 2017/18:CU25, rskr. 2017/18:306
Ändring, SFS 2018:1631
Rubrik: Lag (2018:1631) om ändring i lagen (2017:388) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 c § i 2017:388
Förarbeten: Prop. 2017/18:270, bet. 2018/19:SfU7, rskr. 2018/19:5
Ändring, SFS 2018:1678
Rubrik: Lag (2018:1678) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2018:1889
Rubrik: Lag (2018:1889) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2019-01-01
Ändring, SFS 2020:34
Rubrik: Lag (2020:34) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-03-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:47, bet. 2019/20:SkU13, rskr. 2019/20:150
Ändring, SFS 2020:435
Rubrik: Lag (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:74, bet. 2019/20:SkU14, rskr. 2019/20:292, direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:550
Rubrik: Lag (2020:550) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 1, 4 §§, 2 kap. 3 §
Ikraft: 2020-06-22
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351
Ändring, SFS 2020:551
Rubrik: Lag (2020:551) om ändring i lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 § i 2020:435
Förarbeten: Prop. 2019/20:181, bet. 2019/20:FiU61, rskr. 2019/20:351
Ändring, SFS 2020:559
Rubrik: Förordning (2020:559) om ikraftträdande av lagen (2020:435) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ikrafttr. av 2020:435
Förarbeten: direktiv 2011/16/EU
Ändring, SFS 2020:570
Rubrik: Lag (2020:570) om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
Omfattning: ändr. 2 kap. 12 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:99, bet. 2019/20:FiU21, rskr. 2019/20: 340