Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:688 · Visa fulltext
Tillkännagivande (2000:688) om EG-förordningar med anledning av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
Departement: Utrikesdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1998/99:27, bet. 1998/99:UU5, rskr. 1998/99:26
Upphävd: 2000-10-16
Ändring, SFS 2000:753
Omfattning: upph.