Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:662 · Visa fulltext
Lag (2000:662) om Vetenskapsrådet
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:81, bet. 1999/2000:UbU17, rskr. 1999/2000:257
Ändring, SFS 2000:1209
Rubrik: Förordning (2000:1209) om ikraftträdande av lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2009:1272
Rubrik: Lag (2009:1272) om ändring i lagen (2000:662) om Vetenskapsrådet
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2009-12-21 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5, rskr. 2009/10:82