Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:648 · Visa fulltext
Förordning (2000:648) om statliga projektbidrag för utvecklingsarbete för den svenska folkstyrelsen
Departement: Justitiedepartementet D
Ikraft: 2000-08-15
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:100, utg.omr.1, bet. 1999/2000:FiU27, rskr. 1999/2000:262
Tidsbegränsad: 2003-01-01