Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:634 · Visa fulltext
Förordning (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:751
Rubrik: Förordning (2000:751) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2000-11-01
Förarbeten: Jfr bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2001:557
Rubrik: Förordning (2001:557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 21 §
Ikraft: 2001-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:100, utg.omr. 13, bet. 2000/01:FiU27, rskr. 2000/01:279
Ändring, SFS 2001:1301
Rubrik: Förordning (2001:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 2, 3 §§; nya 3 a, 32 a §§, rubr. närmast före 32 a §
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2002:236
Rubrik: Förordning (2002:236) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002-06-01
Ändring, SFS 2002:289
Rubrik: Förordning (2002:289) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30, 34 §§
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2003:322
Rubrik: Förordning (2003:322) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2, 22 §§; nya 10, 10 a §§, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:44, bet. 2002/03:AU8, rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:498
Rubrik: Förordning (2003:498) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 23, 37 §§; nya 37 a, 37 b §§
Ikraft: 2003-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 2002/03:44, bet. 2002/03:AU8, rskr. 2002/03:200
Ändring, SFS 2003:559
Rubrik: Förordning (2003:559) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 1, 2, 8 §§; nya 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §
Ikraft: 2003-09-01
Ändring, SFS 2003:625
Rubrik: Förordning (2003:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 25 a, 25 b §§, rubr. närmast före 25 a §; ändr. 1, 2, 8 §§
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2003:754
Rubrik: Förordning (2003:754) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ny 19 a §
Ikraft: 2003-12-15
Förarbeten: EGTL10/2001 s30
CELEX-nr: 32001R00069
Ändring, SFS 2004:222
Rubrik: Förordning (2004:222) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-06-01
Ändring, SFS 2004:625
Rubrik: Förordning (2004:625) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ny 38 a §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:1325
Rubrik: Förordning (2004:1325) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 14, 16, 17, 26, 32 a, 33, 34 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:605
Rubrik: Förordning (2005:605) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2, 7, 15, 16, 30, 34, 36 §§; ny 7 a §
Ikraft: 2005-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:100, bet. 2004/05:FiU21, rskr. 2004/05:303
Ändring, SFS 2005:632
Rubrik: Förordning (2005:632) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2005-08-15
Ändring, SFS 2005:1200
Rubrik: Förordning (2005:1200) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2, 8, 21, 23, 30 §§; nya 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 13 a §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:64
Rubrik: Förordning (2006:64) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 14 c §
Ikraft: 2006-04-01
Ändring, SFS 2006:277
Rubrik: Förordning (2006:277) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2006-06-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:292
Rubrik: Förordning (2006:292) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 14, 14 a, 17 §§, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2006-06-15
Ändring, SFS 2006:1004
Rubrik: Förordning (2006:1004) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 15, 16 §§; ändr. 37 §
Ikraft: 2006-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 2006:1557
Rubrik: Förordning (2006:1557) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 3 a, 10, 10 a, 13, 14 b, 14 c, 14 d, 30 a, 32 a §§, rubr. närmast före 10, 14 b, 32 a §; ändr. 2, 3, 5, 8, 12, 21, 23, 30, 33, 35 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2006/07:1, utg.omr. 13, bet. 2006/07:AU5, rskr. 2006/07:88
Ändring, SFS 2007:415
Rubrik: Förordning (2007:415) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 2, 4, 6, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 37 a, 37 b §, rubr. närmast före 1, 4, 21 §§; ändr. 1, 3, 5, 7, 8, 17, 19 a, 30, 37 §§
Ikraft: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL379/2006 s5
CELEX-nr: 32006R1998
Ändring, SFS 2007:816
Rubrik: Förordning (2007:816) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 13 a, 13 b, 26, 27, 28, 29, 38 §§, rubr. närmast före 13 a, 26, 27, 28 §§; ändr. 7, 8, 9, 39 §§; ny 2 §
Ikraft: 2007-12-03 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1031
Rubrik: Förordning (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: nuvarande 39 § betecknas 39 a §; ändr. 1, 5, 7 a, 8, 12, 14, 17, 19, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a, den nya 39 a, 40 §§, rubr. närmast före nuvarande 39 §; ny 39 §
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2007:1301
Rubrik: Förordning (2007:1301) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:415
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:1443
Rubrik: Förordning (2007:1443) om ändring i förordningen (2007:1031) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 26 § i 2007:1031 utgår
Ändring, SFS 2008:270
Rubrik: Förordning (2008:270) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 a, 14 a §§
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2008:1434
Rubrik: Förordning (2008:1434) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 8 §§; ny 14 b §, rubr. närmast före 14 b §
Ikraft: 2009-01-15
Ändring, SFS 2009:1601
Rubrik: Förordning (2009:1601) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 1, 3, 7, 7 a, 8, 9, 14 a, 18 §§; nya 7 b, 7 c, 10, 20, 21, 30 a, 30 b, 30 c §§, rubr. närmast före 20, 30 a §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:45
Rubrik: Förordning (2010:45) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2010-03-08
Ändring, SFS 2010:62
Rubrik: Förordning (2010:62) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 a, 7 b §§
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:80
Rubrik: Förordning (2010:80) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: nuvarande 17, 20, 21 §§ betecknas 33 a, 14 c, 14 d §§; ändr. den nya 33 a §, rubr. närmast före 20 § sätts närmast före den nya 14 c §; ny rubr. närmast före den nya 33 a §
Ikraft: 2010-03-09
Ändring, SFS 2010:227
Rubrik: Förordning (2010:227) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30 a §; ny 33 b §
Ikraft: 2010-04-15
Ändring, SFS 2010:260
Rubrik: Förordning (2010:260) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 a, 30 §§
Ikraft: 2010-06-28
Ändring, SFS 2010:395
Rubrik: Förordning (2010:395) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 5, 33 a, 36, 39, 39 a, 40 §§, rubr. närmast före 5, 36, 39, 40 §§; nya 36 a, 36 b, 36 c, 36 d, 36 e §§
Ikraft: 2010-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:3, bet. 2008/09:AU5, rskr. 2008/09:27
Ändring, SFS 2010:1130
Rubrik: Förordning (2010:1130) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ändr. 7 a, 9, 30 §§; ny 7 c §
Ikraft: 2010-12-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1463
Rubrik: Förordning (2010:1463) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 14 c, 14 d §§, rubr. närmast före 14 c §; ändr. 1, 7, 33 a §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:1712
Rubrik: Förordning (2010:1712) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 b, 30 b §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2010:1910
Rubrik: Förordning (2010:1910) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011-01-15
Ändring, SFS 2010:2026
Rubrik: Förordning (2010:2026) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 9, 30 §§
Ikraft: 2011-02-01
Ändring, SFS 2011:416
Rubrik: Förordning (2011:416) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 2011-05-25
Ändring, SFS 2011:1607
Rubrik: Förordning (2011:1607) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2012-02-01
Ändring, SFS 2012:170
Rubrik: Förordning (2012:170) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 7 a, 9, 30 §§
Ikraft: 2012-05-15
Ändring, SFS 2012:425
Rubrik: Förordning (2012:425) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:637
Rubrik: Förordning (2012:637) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 30 b §
Ikraft: 2012-12-01
Ändring, SFS 2012:982
Rubrik: Förordning (2012:982) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 1, 7, 8, 33 a §§; nya 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §
Ikraft: 2013-02-01
Ändring, SFS 2013:684
Rubrik: Förordning (2013:684) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2014:877
Rubrik: Förordning (2014:877) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2015-03-01 överg.best.
Ändring, SFS 2015:149
Rubrik: Förordning (2015:149) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2015-05-04
Ändring, SFS 2015:508
Rubrik: Förordning (2015:508) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 9, 30, 34 §§
Ikraft: 2015-08-03
Ändring, SFS 2015:947
Rubrik: Förordning (2015:947) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 14 b, 30 a, 30 b, 30 c, 33 b §§, rubr. närmast före 14 a, 14 b, 30 a §§; ändr. 1, 7, 8, 9, 12, 14, 14 a, 30, 33 a, 39 a §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2016-02-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:465
Rubrik: Förordning (2016:465) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 7 a, 16, 30 §§
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2014/15:85, bet. 2014/15:UbU13, rskr. 2014/15:246
Ändring, SFS 2016:817
Rubrik: Förordning (2016:817) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7, 9, 18, 19 a, 30 §§
Ikraft: 2016-08-15
Ändring, SFS 2016:1268
Rubrik: Förordning (2016:1268) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-02-01
Ändring, SFS 2017:106
Rubrik: Förordning (2017:106) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-04-01
Ändring, SFS 2017:1163
Rubrik: Förordning (2017:1163) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 7 c, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; ändr. 1, 3, 7, 8, 9, 30, 33 a §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:991
Rubrik: Förordning (2018:991) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 39 a §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2019:1156
Rubrik: Förordning (2019:1156) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2020:215
Rubrik: Förordning (2020:215) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2020-05-01
Ändring, SFS 2020:216
Rubrik: Förordning (2020:216) om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2021-01-01 överg.best.