Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:625 · Visa fulltext
/Rubriken upphör att gälla U:2020-10-01/ Lag (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program /Rubriken träder i kraft I:2020-10-01/ Lag (2000:625) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:1360
Rubrik: Lag (2000:1360) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/01:103
Ändring, SFS 2001:486
Rubrik: Lag (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:1216
Rubrik: Lag (2001:1216) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Ändring, SFS 2001:1217
Rubrik: Lag (2001:1217) om ändring i lagen (2001:486) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 4 § i 2001:486
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:1, utg.omr. 13, bet. 2001/02:AU1, rskr. 2001/02:115
Ändring, SFS 2002:1133
Rubrik: Lag (2002:1133) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:1 utg.omr. 13, bet. 2002/03:AU1, rskr. 2002/03:78
Ändring, SFS 2003:1098
Rubrik: Lag (2003:1098) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, utg.omr. 13, bet. 2003/04:AU1, rskr. 2003/04:70
Ändring, SFS 2004:1324
Rubrik: Lag (2004:1324) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2005-02-01
Förarbeten: Jfr prop. 2004/05:1, utg.omr. 13, bet. 2004/05:AU1, rskr. 2004/05:121
Ändring, SFS 2005:1196
Rubrik: Lag (2005:1196) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, utg.omr. 13, bet. 2005/06:AU1, rskr. 2005/06:109
Ändring, SFS 2006:1071
Rubrik: Lag (2006:1071) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2006-06-29 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:FiU21, rskr. 2005/06:370
Ändring, SFS 2007:395
Rubrik: Lag (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 6, 7 §§
Ikraft: 2007-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:89, bet. 2006/07:AU13, rskr. 2006/07:179
Ändring, SFS 2007:808
Rubrik: Lag (2007:808) om ändring i lagen (2007:395) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: utgår 2, 3 §§ i 2007:395
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2007:809
Rubrik: Lag (2007:809) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 2, 3 §§; ändr. 4, 7 §§
Ikraft: 2007-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:118, bet. 2007/08:AU2, rskr. 2007/08:9
Ändring, SFS 2008:935
Rubrik: Lag (2008:935) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:5, bet. 2008/09:AU4, rskr. 2008/09:26
Ändring, SFS 2012:416
Rubrik: Lag (2012:416) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:107, bet. 2011/12:AU12, rskr 2011/12:233
Ändring, SFS 2016:1272
Rubrik: Lag (2016:1272) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet. 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Ändring, SFS 2020:480
Rubrik: Lag (2020:480) om ändring i lagen (2000:625) om arbetsmarknadspolitiska program
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 6 §§; ny 2 §
Ikraft: 2020-10-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:117, bet. 2019/20:AU12, rskr. 2019/20:282