Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:523 · Visa fulltext
Förordning (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2011:677
Rubrik: Förordning (2011:677) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:716
Rubrik: Förordning (2012:716) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2015:805
Rubrik: Förordning (2015:805) om ändring i förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-01-01