Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:344 · Visa fulltext
Lag (2000:344) om Schengens informationssystem
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 2000-12-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:64, bet. 1999/2000:JuU17, rskr. 1999/2000:215
Ändring, SFS 2000:835
Rubrik: Förordning (2000:835) om ikraftträdande av lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och viss följdlagstiftning
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 2003:1170
Rubrik: Lag (2003:1170) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informartionssystem
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Ändring, SFS 2006:345
Rubrik: Lag (2006:345) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:118, bet. 2005/06:JuU28, rskr. 2005/06:244
Ändring, SFS 2009:486
Rubrik: Lag (2009:486) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2010:366
Rubrik: Lag (2010:366) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Ändring, SFS 2010:380
Rubrik: Lag (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: nuvarande 12, 13 §§ betecknas 15, 16 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 4 §, rubr. närmast före nuvarande 12, 13 §§ sätts närmast före den nya 15 resp. 16 §§; nya 3 a, 4 a, 12, 13, 14, 17 §§, rubr. närmast före 4 a, 12, 17 §§
Ikraft: 2013-04-09 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233, EUTL381/2006 s4, EUTL381/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1987, 32006R1986
Ändring, SFS 2011:1175
Rubrik: Lag (2011:1175) om ändring i lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Ändring, SFS 2013:162
Rubrik: Förordning (2013:162) om ikraftträdande av lagen (2010:380) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ikrafttr. av 2010:380
Ändring, SFS 2013:335
Rubrik: Lag (2013:335) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr 4 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206
Ändring, SFS 2014:595
Rubrik: Lag (2014:595) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 17 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:1704
Rubrik: Lag (2018:1704) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem utfärdad den 15 november 2018
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10
Ändring, SFS 2019:433
Rubrik: Lag (2019:433) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: upph. 15 §, rubr. närmast före 15 §; ändr. 16, 17 §§ , rubr. närmast före 7, 16, 17 §§; nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraft: 2019-06-30
Förarbeten: Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238
Ändring, SFS 2020:1006
Rubrik: Lag (2020:1006) om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020-12-28
Förarbeten: Prop. 2020/21:6, bet. 2020/21:JuU7, rskr. 2020/21:55