Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:334 · Visa fulltext
Lag (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
Departement: Finansdepartementet S1
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:63, bet. 1999/2000:NU11, rskr. 1999/2000:200
Ändring, SFS 2001:1180
Rubrik: Lag (2001:1180) om ändring i lagen (2000:334) om särskilda skattebestämmelser vid kärnkraftsavveckling
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2002-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:46, bet. 2001/02:SkU13, rskr. 2001/02:123