Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:194 · Visa fulltext
Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
Departement: Finansdepartementet FPM
Ikraft: 2000-04-30
Förarbeten: Prop. 1999/2000:46, bet. 1999/2000:FiU19, rskr. 1999/2000:181
Ändring, SFS 2000:790
Rubrik: Lag (2000:790) om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
Omfattning: ny 16 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:138, bet. 2000/01:SfU4, rskr. 2000/01:11
Ändring, SFS 2000:1100
Rubrik: Lag (2000:1100) om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
Omfattning: ändr. 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:14, bet. 2000/01:FiU13, rskr. 2000/01:47
Ändring, SFS 2011:205
Rubrik: Lag (2011:205) om ändring i lagen (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14, rskr. 2010/11:177