Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1418 · Visa fulltext
Förordning (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:SfU1, rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1419
Rubrik: Förordning (2000:1419) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier och arbetslöshet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2002:900
Rubrik: Förordning (2002:900) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:908
Rubrik: Förordning (2004:908) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2005:371
Rubrik: Förordning (2005:371) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst vid studier eller arbetslöshet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §; ny 2 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2006:1451
Rubrik: Förordning (2006:1451) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:554
Rubrik: Förordning (2008:554) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2008-07-01
Ändring, SFS 2010:1714
Rubrik: Förordning (2010:1714) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpning av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2015:120
Rubrik: Förordning (2015:120) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ny 4 §
Ikraft: 2015-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2016:708
Rubrik: Förordning (2016:708) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2016-07-15
Ändring, SFS 2017:286
Rubrik: Förordning (2017:286) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2017:535
Rubrik: Förordning (2017:535) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2017-07-02
Ändring, SFS 2017:835
Rubrik: Förordning (2017:835) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:671
Rubrik: Förordning (2018:671) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2018:1516
Rubrik: Förordning (2018:1516) om ändring i förordningen (2000:1418) om tillämpningen av vissa skyddsbestämmelser för sjukpenninggrundande inkomst
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2018-11-01