Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:1330 · Visa fulltext
Utsädesförordning (2000:1330)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: EGTL226/1998 s16, EGTL025/1999 s1, EGTL025/1999 s27
CELEX-nr: 31998L0056 31998L0095 31998L0096
Ändring, SFS 2002:339
Rubrik: Förordning (2002:339) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 8, 22 §§
Ikraft: 2002-06-15
Förarbeten: EGTL114/2002 s132
Ändring, SFS 2003:72
Rubrik: Förordning (2003:72) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2003-03-15
Ändring, SFS 2004:749
Rubrik: Förordning (2004:749) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 26 §, bil. 1, 2
Ikraft: 2004-11-01
Förarbeten: EUTL311/2003 s12, EUTL114/2004 s18
CELEX-nr: 32003L0111, 32004L0055
Ändring, SFS 2005:1225
Rubrik: Förordning (2005:1225) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 3, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28 §§; nya 19 a, 24 a, 24 b, 24 c §§, rubr. närmast före 24 a, 24 b §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2007:315
Rubrik: Förordning (2007:315) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: EUTL339/2006 s12
CELEX-nr: 32006L0124
Ändring, SFS 2008:809
Rubrik: Förordning (2008:809) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2008-12-01
Förarbeten: EUTL329/2007 s37
CELEX-nr: 32007L0072
Ändring, SFS 2009:920
Rubrik: Förordning (2009:920) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2009-09-15
Förarbeten: EUTL162/2008 s13
CELEX-nr: 32008L0062
Ändring, SFS 2010:189
Rubrik: Förordning (2010:189) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 2010-04-15
Förarbeten: EUTL267/2008 s8
CELEX-nr: 32008L0090
Ändring, SFS 2010:476
Rubrik: Förordning (2010:476) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2010-06-30
Förarbeten: EUTL166/2009 s40
CELEX-nr: 32009L0074
Ändring, SFS 2010:1488
Rubrik: Förordning (2010:1488) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: EUTL312/2009 s44
CELEX-nr: 32009L0145
Ändring, SFS 2012:292
Rubrik: Förordning (2012:292) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2014:82
Rubrik: Förordning (2014:82) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. bil. 1
Ikraft: 2014-03-31
Förarbeten: EUTL213/2013 s20
CELEX-nr: 32013L0045
Ändring, SFS 2016:1181
Rubrik: Förordning (2016:1181) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: nuvarande 13, 24 b, 24 c §§ betecknas 13 a, 24 c, 24 d §§; ändr. 4, 5, 8, 9, 10, 12, 18, 19 a, 20, 21, 23, 24 a, den nya 24 c §, rubr. närmast före 20, 22, 24 a §§, rubr. närmast före nuvarande 24 b § sätts närmast före den nya 24 c §; nya 9 a, 10 a, 13, 20 a, 20 b, 20 c, 23 a, 24 b §§
Ikraft: 2016-12-31
Förarbeten: direktiv 2008/90/EG
Ändring, SFS 2017:1120
Rubrik: Förordning (2017:1120) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2, 8, 24 d §§, bil. 1
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: genomförandedirektiv (EU) 2016/2109
Ändring, SFS 2018:383
Rubrik: Förordning (2018:383) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 20 c §
Ikraft: 2018-05-25
Ändring, SFS 2018:992
Rubrik: Förordning (2018:992) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2018-07-01
Ändring, SFS 2020:280
Rubrik: Förordning (2020:280) om ändring i utsädesförordningen (2000:1330)
Omfattning: ändr. 2, 20, 20 a, 20 b, 21, 24 a §§, bil. 1
Ikraft: 2020-05-31
Förarbeten: direktiv 2002/55/EG