Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2000:628 · Visa fulltext
Förordning (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet AA
Ikraft: 2000-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1999/2000:98, bet. 1999/2000:AU7, rskr. 1999/2000:230
Ändring, SFS 2000:974
Rubrik: Förordning (2000:974) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 10 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2000:1365
Rubrik: Förordning (2000:1365) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2001:788
Rubrik: Förordning (2001:788) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2002-02-01
Ändring, SFS 2001:1143
Rubrik: Förordning (2001:1143) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2002-01-01
Ändring, SFS 2002:489
Rubrik: Förordning (2002:489) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2002-07-01
Ändring, SFS 2002:754
Rubrik: Förordning (2002:754) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 b §
Ikraft: 2002-12-01
Ändring, SFS 2003:624
Rubrik: Förordning (2003:624) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §; ny 10 §, rubr. närmast före 10 §
Ikraft: 2003-12-01
Ändring, SFS 2004:156
Rubrik: Förordning (2004:156) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 c §
Ikraft: 2004-05-01
Ändring, SFS 2004:627
Rubrik: Förordning (2004:627) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 2004-08-01
Ändring, SFS 2004:959
Rubrik: Förordning (2004:959) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 2 b, 2 c, 19 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:1327
Rubrik: Förordning (2004:1327) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-02-01
Ändring, SFS 2005:525
Rubrik: Förordning (2005:525) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraft: 2005-07-19
Ändring, SFS 2005:602
Rubrik: Förordning (2005:602) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 16 §§
Ikraft: 2005-08-01
Ändring, SFS 2005:1204
Rubrik: Förordning (2005:1204) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 12, 20 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2006:113
Rubrik: Förordning (2006:113) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 2006-03-31
Ändring, SFS 2006:976
Rubrik: Förordning (2006:976) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2006-09-01
Ändring, SFS 2006:1555
Rubrik: Förordning (2006:1555) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:178
Rubrik: Förordning (2007:178) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2007-06-01
Ändring, SFS 2007:418
Rubrik: Förordning (2007:418) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. rubr. närmast före 1 §; nuvarande 16 a § betecknas 16 d §; ändr 9, 16 §§, rubr. närmast före 16 a § sätts närmare före 16 d §; nya 9 a, 16 a, 16 b, 16 c §§
Ikraft: 2007-07-02
Ändring, SFS 2007:455
Rubrik: Förordning (2007:455) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 2 d §
Ikraft: 2007-07-01
Ändring, SFS 2007:905
Rubrik: Förordning (2007:905) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 2, 3, 4, 13, 14, 15, 17, 18 §§, rubr. närmast före 3, 13, 14, 17, 18 §§; nuvarande 19 § betecknas 2 §; ändr. 1, den nya 2, 5, 6, 9 a, 12, 16, 16 c, 16 d, 20, 22 §§
Ikraft: 2008-01-01
Ändring, SFS 2008:977
Rubrik: Förordning (2008:977) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ny 17 §, rubr. närmast före 17 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1129
Rubrik: Förordning (2010:1129) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5, 6 §§; ny 13 §, rubr. närmast före 13 §
Ikraft: 2010-12-01
Ändring, SFS 2010:1710
Rubrik: Förordning (2010:1710) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2012:423
Rubrik: Förordning (2012:423) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2012-07-01
Ändring, SFS 2012:691
Rubrik: Förordning (2012:691) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2013-01-01
Ändring, SFS 2013:201
Rubrik: Förordning (2013:201) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 6, 16, 16 a, 16 c, 16 d §§, rubr. närmast före 6 §; nya 6 a, 6 b, 7 a §§
Ikraft: 2013-09-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:683
Rubrik: Förordning (2013:683) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 16 b §; ändr. 17, 21 §§
Ikraft: 2013-09-01
Ändring, SFS 2015:506
Rubrik: Förordning (2015:506) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2015-08-03
Ändring, SFS 2017:465
Rubrik: Förordning (2017:465) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2017-07-01
Ändring, SFS 2017:821
Rubrik: Förordning (2017:821) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: upph. 13 §, rubr. närmast före 13 §; ändr. 5, 6, 6 a, 9 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:45
Rubrik: Förordning (2018:45) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-05-01
Ändring, SFS 2020:623
Rubrik: Förordning (2020:623) om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Omfattning: ändr. 9 §; ny 9 b §, rubr. närmast före 9 a §
Ikraft: 2020-10-01