Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:836 · Visa fulltext
Förordning (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 2000-01-01
Upphävd: 2003-07-25
Ändring, SFS 2000:1115
Rubrik: Förordning (2000:1115) om ändring i förordningen (1999:836) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet
Omfattning: ändr, 1, 7, 9. 10, 11, rubr. närmast före 11 §; ny 14 a §, rubr. närmast före 14 a §
Ikraft: 2001-01-01
Ändring, SFS 2003:398
Omfattning: upph.